Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře souhlasíte, aby provozovatel těchto stránek Rostislav Hluší, se sídlem Újezd 382, 783 96 Újezd, IČ: 73049492 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával níže vypsané osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefon.
 • 1. Jméno, e-mailová adresa a telefon budou zpracovány za účelem kontaktování autora zprávy ohledně odpovědi na jeho dotaz či poptávku služby.
 • 2. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 • 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • a. poskytovatel webhostingu, společnost Savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná IČ: 28750659,
  • b. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vaší e-mailové adresy.

Zpracování osobních údajů a vaše práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.